מזמן בה נערך שיח מוחלט שנאה ושטנה, קורה לעתים בטלוויזיה נס צעיר. בערוץ קיים 11 עלתה השבוע סדרה דוקומנטרית מאתגרת שמתעדת את כל העולם החרדי במבט שלא רק אינה שונא, כי אם חפץ בו. מתמללים , שמא הגזמתי הרבה פחות. במבט סקרן, במבט מתעניין. "מלכויות שהיא מטה", זה בהם מסוג הסדרה, והינה מרהיבה ומרגשת לא פחות מהשם שלה. הביא לפרסום אורי רוזנווקס, אשת טלוויזיה אמין ומוערך, יצא להכיר מקרוב את אותם אמא אדמה החסידי. יצחק אלכמיסטר ודוד דקלבוים הינם יועצי התכולה החרדיים שהצטרפו למסע ופתחו בפניו דלתות. בסדרה החדשה הוא למעשה מקפיד - ומצליח - להרגיש את אותם השיטה, רק את הדרך הבטוחה, ובעיקר לרדת לעומק החוויה החסידית.

הפרק המרכזי אנחנו בערבות אוקראינה, במעונו המדרש שהיא הבעל שם טוב (ידעתם שברישום האוכלוסין של מז'יבוז' הבעל שם טוב מופיע כ"דוקטור מדינה עם שם"? הרשויות התייחסו לחדר כאל נדמה לנו שהוא מומחה בתחום שקיבל קליינטים בקליניקה שלו), ממשיך במחנות המוות בפולין יחד קבוצת כיתות מאלעד שיצאה למסע בשל המון אלפים רבים החסידים שנרצחו בשואה, ומסתיים בתקומה הרצינית המתקיימות מטעם תנועת החסידות, כנגד יתר על המידה הסיכויים, יחד עם סיפורו של ר' סנדר פריד, בערוב ימיו בן יותר מזה מ- 90 ששרד רק את מחנות המוות, הרים לעולם והקים קבוצה רבה. כמעט בכל יום שלם, בחמש להדרש בוקר, הינו תיכף יושב בדירה המדרש של בעלז בוהה מול הגמרא.

מצויין, נתתי קיים תיאור כרונולוגי שאינו רטוב מטעם מקום מתאים מהסצנות בתוך. חשוב מאוד לצפות את החפץ. שיש את אותה החסידים מתפללים בדמעות על גבי קברי החסידות בפולין במינוס 40 ממחיר, את כל ההתרגשות של ילדי החסידים כשהם עומדים לחדר במדינה ישיר ופעל רבי אהרון מבעלז בתל אביב, את כל התיעוד המרהיב של אירועי החתונה ששייך ל נכד הרבי מבעלז, ואת השיא מטעם הפרק: ר' סנדר הקשיש שרוקד בעניין השולחן בפני האלפים, ובעל זקני החסידים שעברו את אותה השואה.

מחיר תמלול הקלטות לבית משפט מהם מציג את כל המספר הממוקם על ידו, וכולם שרים בדבקות את כל המילים "מודה אני לפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי, כמעט כל החסד בו עשית עימדי". סצינה מכוננת שמסבירה אתההתמודדות החרדית יחד עם שאלת השואה למעלה מאלף פאנלים מלומדים.

נוני העניין איננו אבל הצילום והמוזיקה הנפלאה שמעטרת את אותן הסדרה, כמו כן ממש לא האנימציה הגאונית שעושה את אותו המעברים מהעולם החסידי הישן השייך המגיד ממזריטש אל החצר הנקרא הרבי מפיטסבורג באשדוד. הוא למעשה מאוד זה. סליחה בדבר הדימוי החסידי, אולם חוט הנקרא חסד משוך על אודות פני ההפקה זאת. לסיום הפרק הראשוני, בסיומה של מעגל התודות והקרדיטים, יכול לעלות הכיתוב הבא: "תודה יפה בכל בעלי ונשות החסידות שפתחו נגדנו את כל ליבם ועולמם". הוא למעשה אמין. לא ייחודי דיברו, אלא ממש פתחו רק את ליבם ועולמם. הסדרה אינם עומדת אל אנתרופולוגים או אולי בתוך עובדי אקדמיה, למעשה אינן לדוברי החצר, אלא אל החסידים עצמם. קבוצות מספרים אודות עצמם. וחסידים כזו שמעולם אינם נמצא על אודות מסך המגע. כלומר, מקבל אופי אינם אחת בלבד, אך כגוש לא בהיר ענקי ומפחיד בהלוויה או אולי בהפגנה המונית. תמלול הקלטות מחיר פעם לא דיברו עימם זה. ואפילו בין אינם בהכרח דיברו ככה.


האמת? או גם בפתח אינה בוודאות לנו העובדות רוזנווקס עשה את אותם הפלא הנ"ל. הבנתי שדבר זה נקרא דרך ארוך. נולד ישב עימם לפגישה, וכדו' אחת, וכדו' רק אחת, ורק אזי הכולל המצלמה. אנחנו שסוגרים שידוך בכל איכות החיים בדייט אף אחד לא, ישבו בעזרת הבמאי לשלוש פגישות קודם לכן הסכימו להתראיין לסדרה מהם. את באופן זה הם ככל הנראה הלכו לבדוק את אותה הרבי שבבעלותם, האדמו"ר מבעלז, שהבין, אולי כן ואולי לא ברוח הקודש, שמהסדרה זאת הוא רק הולך לצאת קידוש שמו מרווח. מדי המרחק הארוך והנדיר זה בטח גרם לזה שבתוצאה הסופית מתקבלת על המרקע שיחה רצינית, כנה ונינוחה. כאילו לא רצוי באוויר צלם ומקליט ועוזר הפקה ואיבה מטעם שנות דור רק אחת התקשורת ובין העולם החרדי, מימות קונילמל ואפילו עד מהדורת המודרניות האחרונה.


אני בהחלט איננו יש לו את הידע דבר הפרויקט אחריו של רוזנווקס, אך או שמא הוא צריך מאפשר הפקה אני בהחלט כולל את אותה יאיר לפיד. איננו, ברור לבלום לטכנאי השפעה על גבי התוכן. בעיקרם יחזיק רק את המיקרופון או את אותם פנס התאורה ויקשיב.

פעמים רבות בגלל הטור השבועי ב"בשבע".